Bu yazıda MS-SQL Veritabanında sık kullanılan bazı saklı prosedürlerden örnekler vereceğim.

Prosedür oluşturmak için CREATE komutunu kullanırız. Fakat saklı prosedürde bir değişiklik yapacaksak CREATE yerine ALTER komutunu kullanırız.

Saklı prosedürlere ve tabi tablo sutün başlıklarına isim verirken sql için ayrılmış anahtar kelimeleri kullanmamaya dikkat edelim.

Kayıt Ekleme;

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[Ekle_Yorum] @YorumTarih smalldatetime,
@YorumMetin text,
@YorumYazar nvarchar(MAX)
AS
BEGIN
INSERT INTO Tablo_Adi(YorumTarih, YorumMetin, YorumYazar) VALUES (@YorumTarih,@YorumMetin, @YorumYazar);
END