Bu yazıda MS-SQL Veritabanındaki bir tablodan C# dilinde bir web sayfasına bilgileri nasıl çekildiğini göstereceğim.

Sık kullanılan bu kod bloğu bir sınıf olarak kullanmak daha kullanışlıdır fakat projenin bazı bölümlerinde bu bloğa ihtiyaç duyulabilir.

Bu nedenle aşağıda en basit haliyle kod bloğunu veriyorum ve kısaca açıklamasını yapacağım.

 

SqlConnection baglanti = new SqlConnection(); 
baglanti.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["baglantiadi"].ConnectionString; 
SqlCommand sorgu = new SqlCommand("Sec_Kullaniciler", baglanti); sorgu.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
sorgu.Connection.Open(); 
SqlDataReader okuyucu = sorgu.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); 
DataTable tablom = new DataTable(); 
tablom.Load(okuyucu);
  • Bu yazıda MS-SQL Veritabanındaki bir tabloya C# dilinde bir web […]

    Devamı…
  • Bu yazıda MS-SQL Veritabanındaki bir tabloya C# dilinde bir web […]

    Devamı…